Zemin Etüdü ve Uygulamaları

Bir inşaat araştırması tipik olarak, gelecekteki yer üstü ve yer altı altyapısı için mevcut saha koşullarının belirlenmesinden oluşur. Arazi etüdü hizmetleri, önerilen yapıların, erişimlerin, boru hatlarının, binaların ve diğer iyileştirmelerin doğru konumunu belirlemek için kullanılır. Ayrıca firmamız, durum tespiti ve tasarımdan geliştirme ve nihai inşaata kadar eksiksiz mühendislik, çevre ve enerji danışmanlığı hizmetleri sağlayarak çok disiplinli bir yaklaşımın avantajını sunmaktadır.

Arazi Etüt Hizmetleri İnşaat Öncesi Proje Planlamasına Nasıl Yardımcı Olur?


  • Gelecekteki olası düzenleyici yaptırım eylemleri riskinin azaltılmasına yardımcı olun
  • Proje çizelgelerinde maliyetli gecikmeleri en aza indirin veya ortadan kaldırın
  • Kapsamlı düzenleyici planlama yoluyla proje başlatma verimliliğini en üst düzeye çıkarın
  • Proje kapsamını tanımlamaya yardımcı olan ve stratejik inşaat öncesi planlamaya yardımcı olan verileri sağlayın